СМЕ ГЛУПАВИ!

By , юни 20, 2012 23:59

Ако някой във този момент
ми нашепне,
че още съм жив,
ще го целуна!
Човекът е жив,
когато някой му го шепне!
Тихичко,
може би дори
не с устни,
а с очи,
с очи също може да се шепне,
може би не с очи,
а с длани,
с длани се шепне страхотно,
може би не с длани,
а със сърцето си,
толкова много възможгности имаме
да прошепнем на някого, че го обичаме!

И толкова рядко го правим!

Сме глупави!
***
21.06.2012, час след полунощ! По-добре да бях си легнал…

Leave a Reply

404