МОНАРХ, СЕРЬОЖКА И СОКОЛ

By , февруари 19, 2012 23:32


Монарх, серьожка и сокол

(сокол на турски е доган,

монархът си и цар, но гол,

а пък серьожка, срам не срам,

не зная що ли търси там)

по някаква си тънка слука,

дошла им работа такава:

не да плевят лехата с лука,

а да тарашат чужд имот

с народец, граници и скот,

с размери на една държава.

(Това е гот, та много гот-

да претарашиш чужд имот,

повярвайте, е страшно гот,

но не на всеки се отдава!

За тази дейност, вярвай брат,

е нужно да си гьонсурат-

отпред, отляво и отзад,

все гьон, та гьон, че гьон сурат…

не гьон-направо гьон сурат!!!)

Соколът гледал нашироко.

Монархът-некак отвисоко.

А пък серьожка-надълбоко.

Соколът казал: Искам три.

Пари, пари и пак пари.

И ако може, отподир ми

да тичкат обръчи от фирми,

сложете къмто тия трите

и бедствията, и горите,

и изворите, и реките,

и всичко свързано с пари.

Това са мойте скромни три.

Прошепнал царят: Искам пет.

Имотецът си най-напред.

Едно костюмче от Версаче,

че чисто гол съм най обаче.

На заема преструктурат,

че имам син, той има брат,

и брат Миленчо има дадже,

Калина хвана бедно гадже,

а аз-изгнаник беден, клет…

Ах, тъй съм клет! И искам пет!!!

Ей тук на всички искам прошка,

но ред е на серьожка.

Здес просто никаких вапросем!

Мне надо восем. Просто восем!

Поради чтото по другарским,

я обясняю на болгарским:

На първо място искам службите.

На второ място, моля, медии.

На трето да ми дойдат банките,

и на четвърто-магистратите.

На пето място идва мафия.

На шесто-лявата комедия.

На седмо-чалгапростотия,

на осмо-Ние пак сме Тия!

Аз таз държава ще закрия

със осем, къмто пет, към три, я!!!

Кой крив, кой прав-не знам.

Но тримата са още там…

Уж народец гинел трудно.

Но нищо чудно, нищо чудно

тази малка територия

със размер една държава

после нашата история

вече да не е такава!

Е, на таквиз юнаци-Слава!!!

***

09.04.2007

Leave a Reply

404