МИСЛИ ЗА БЕЗСМЪРТИЕТО

By , февруари 28, 2018 23:47

Разбира се, че не съм най-достойния! Нито най-знаещия! Нито най-можещия!

Но съм по Пътя. Все още. Тръгнал съм отдавна, скоро ще стигна. И по целия този път – мисля! В същност, там някъде в началото на Пътя, само гледах с широко отворени очи, а Животът сам трупаше около мен мисли и неща, за които  съм длъжен да мисля. Трябва да мисля! После, с годините, се научих и да мисля. В това съм сигурен… И както всеки умен човек, не съм сигурен, че мисля правилно…

***

Абсолютно повърхностните ми практически познания по философия, разните науки, които съм изучавал (също доста повърхностно!) докато бях много млад,  прочитането на книги като Майстора и Маргарита, На изток от рая, Улица консервна и още страшно много други, ме убедиха, че човешкият живот в индивидуален план, само той ни интересува в момента, (общочовешкият е работа на комунистите),  е битка между Материализма и Идеализма.

Винаги свеждам такива високи за интелекта ми понятия до нещо простичко и разбираемо. И разбира се – дълбоко ненаучно.

Материализмът – това е нашето тяло на първо място. Нуждите на нашето тяло, частите на нашето тяло като ръка, крак, глава ,мозък, храна, тоалетна, вила, банкова сметка… а Идеализмът – това е нашият Разум!  Идеализмът е това, което живее извън тялото! Така го разбирам аз.

Защото телата на баща ми, майка ми, много от роднините и познатите ми, приятелите ми вече са мъртви, но самите те, техният дух, техните думи, техният глас, са живи в мен и днес! Никой не може да ме убеди, че синът ми Мартин е мъртъв! Мъртво е тялото му, но всичко останало е живо и живее във всички нас, които го познаваме!

***

Човек преживява в тялото си. Но живее извън него! Обяснете ми феномена на човешкото въображение! На невероятния факт да си на две, три, пет, десет места едновременно с цялата си емоция и жажда за живот! Тялото не ражда поезия, нито култура, нито изкуство, нито дори политика. Тези неща се раждат от Разума! Сиреч от нематериалното! Материалното ражда две неща, които са едно: комунизъм и говна!

***
Всички ние сме смъртни.  Понякога „внезапно смъртни“ както казва Булгаков.  Но винаги е безсмъртно не тялото, храната, парите, високите постове, лъскавите коли, цялата тази смешна суета на тялото!

Безсмъртен е духът в него. Ако го носиш…

Leave a Reply

404