ПОДМЯНАТА

By , януари 28, 2019 8:34

В Кратък философски речник, издателство на Българската Комунистическа партия от 1958-ма година, има пространно обяснение на това какво е  ПРОЛЕТАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ, но тълкуване на това  – какво е ПРОЛЕТАРИАТ – няма.

В Речник  на чуждите думи в българския език, издателство на БАН от 1982-ра година, тълкуванието е, че това е една от основните класи в капиталистическото общество,  класата на наемните работници, които притежават единствено работната си сила, която пък продава тази си сила на собствениците на средствата за производство.

Диктатура на пролетариата, пак според  речника на БАН, е държавна власт на работническата класа, установена след победата на социалистическата революция.

Пак според  речника на БАН, дават и второ ( което е първо ) тълкувание на пролетарий – в древния Рим – бедняк, който не плаща данъци и няма нищо свое освен децата си, които е длъжен да дава във войската

Сиреч, още от Рим, пролетариите, еволюирали след Маркс  до пролетариат, са най-низшата, необразована,  склонна към престъпления и кръвопролития човешка маса, която няма нищо общо с „работническата класа“, в каквато я провъзгласява комунистическата теория. Все пак работникът, за да е работник и да го наемат на работа, е длъжен да има някакви умения, които да предлага на капиталиста, за да бъде експлоатиран, нали така?

Пролетариатът, който не е още дори работническа класа, е аморфна, неорганизирана, но за сметка на това е, както вече казахме, изключително проста и лесно манипулируема маса от неуки  и неграмотни  хора.  За да станат „острието на социалистическата революция“ им е необжодим „Черният призрак на Комунизма“!  Маркс и Енгелс услужливо му го предоставят чрез своя „ Манифест на Комунистическата партия“!

Манифестът на Комунистическата партия“ – е първия програмен документ  на научния комунизъм, написан от К.Маркс и Ф.Енгелс  и издаден през 1848.ма година . ( според  Кратък философски речник – изд.БКП, 1958-ма г.)

Очевидно е, че във всяко време на човешкия път, пред човечеството е имало и има две пътеки:

-Първата е  да следва Разума, Науката, Просвещението, Съзиданието, Вярата (което никога не е било така лесно да се следва, както да се напише на хартия!) – за да създава условия за следващото развитието на Разума, Науката, Просвещението и Съзиданието,  като се стъпва на традициите, натрупания опит, отговорността към земята ни и поколенията преди и след тях, или;

-Да втълпи на  простотията  , че животът е несправедлив специално към  тях, че целият Свят, съществуващата политическа и икономическа световна системи трябва да се унищожат, че върху руините на цялата досегашна гнила човешка цивилизация точно те, простаците, ще изградят нов и справедлив ( но само за тях!) свят! Че само те, простаците, са единствената Истина за живота, че „капиталистическите мърши, монархо-фашистките копелета нямат право на собственост, на живот, на образование… сиреч, цялата т.н. „социалистическа революция“ се свежда до проста смяна на позициите на образованите, знаещите, можещите, искащите, отговорните, спазващите закона, търсещите смисъла, бъдещето… с простаците, за които всичко това са „буржоазни отживелици“!

България твърдо е стъпила на втората пътека и смело крачи към  своята пълна подмяна, водена първо от БКП с „безкористната“  помощ на КПСС и СССР, а след  „подмяната“ от 10-ти ноември 1989-та – от КГБ и Кремъл чрез ДС (библиотекарския…)! Престъпните простаци, овладяли България на 09.09.1944-та успяха перфектно да ограбят и унищожат държавата, да подменят вековната ѝ История, да унищожат и обезсмислят дори и идеята за държавност, върховенство на закона, смисъла на институциите, равен достъп до здравеопазване, образоваяние, култура. Църквата се изроди във помощен филиал на КГБ, Религията е само за политическа употреба, патриотизмът се свлече до потури, цървули, шевици, кукери и хорà, навсякъде хорà – в Рилските езера, в ледените води на Тунджа, в Брюксел,  на Бузлуджа, на Копринка. Партиите са търговски дружества с неограничена безотговорност, а политиката се превърна в търговска дейност.

В същност, ние вече сме на финала на тази подмяна…

Мислите че преувеличавам? Ами огледайте се! И ми избройте поне пет имена на хора на високи  властови позиции с безспорен авторитет, висок морал, безусловно и безспорно образование,  професионалисти в това, което вършат,  ползващи се с доверието на нас, хората с гайдите (но без шувици и потури!), и ще ви се извиня публично.

Започнете от Президента, през Премиера, целият министерски съвет, Парламент, висши магистрати, висш клир и надолу…

И това не е защото такива хора в България няма! А защото Разумът в България отдавна е изцяло подменен с престъпна простотия.

А простотията не допуска Разум…

Leave a Reply

404