МОЯТ ПРИНОС КЪМ МЕТРОЛОГИЯТА

By , януари 26, 2020 21:57

Метрологията (на гръцки: μέτρον + λόγος – мярка + мисъл, причина; на български – Мерки и Теглилки), е наука.

Предмет на метрологията е извличането чрез измерване на информация за свойствата на обектите с дадена точност и достоверност.

Науката метрология се разделя на 3 основни дяла:
-теоретична;
-приложна (практическа);
-законодателна.

Етапи в развитието на науката
-18 век – приемане на еталона за метъра.
-1832 г. – Гаус разработва абсолютна система на мерните единици (CGS).
-1960 г. – разработена е Международната система на единиците (SI).
-2020г.  –  се добавяме и ние…

***

ПРОСТОТИЯТА, като човешка практика, съществува заедно и успоредно с човека, ерго човечеството. Но никога не е била предмет на специални и специализирани, понякога дори и медицински изследвания. Не е установен с научна безпощадност нейният генезис, размножаване, хранителна среда, начин на разпространение, обектите на нейния специализиран интерес. С изключение на фундаменталния полунаучен труд на Еразъм Ротердамски (Desiderius Erasmus Roterodamus), който преди повече от петстотен години (написан 1510-та, издаден 1511-та ), написва личните си наблюдения , талантливо отисани в неговата аспирантура в университета в Кембридж – „Възхвала на Глупостта“.

Но, както вие много добре знаете, Глупостта е само една от хилядите форми на ПРОСТОТИЯ, с които се срещаме и разминаваме днес на живо в ефир, или на запис на следващите  дни – също.

Глупостта, сама за себе си, в своя чист, лабораторен вид, може да е напълно безопасна. Глупак може да бъде и неграмотен, и образован, и професионално определил се индивид, и хаймана, дори и политик. Най-опасно, и в този смисъл силно проспериращо за Глупостта, е смесването  ѝ със склонности  към  жестокост, хитрост, безскруполност, лъжа, кражба, алчност, споени едно към друго с Власт! Нелегални историци твърдят, че в България, до великата за ПРОСТОТИЯТА дата 09.09.1945 г., тези нейни компоненти  са съществували разбира се, но им липсвала точно най-главната – Властта. На тази дата обаче, „революционната“ смес била забъркана…

Патриотичната ни историография, (също наука!), категорично доказва, че Българинът като такъв, се е появил на земята преди Човека! От което следва, че и ПРОСТОТИЯТА се е появила заедно с Българина! В този смисъл, си изяснихме въпроса с нейния генезис. Има научни предположения, дори и твърдения, че и размножаването Ѝ става по традиционния за Българите начин. И няма много да сгрешим, ако твърдим, че освен люлка на Българската азбука, България е люлка и на ПРОСТОТИЯТА в нейния вече завършен и съвършен вид! Дааа! България не е дала на света само едно нещо и компютъра!

И тук навлизаме в същината на нашето усилие!

България е единствената държава в света, в която нейният премиер-министър изрича сакралните слова:

„Аз съм прост, и вие сте прости, затова се разбираме!“

С което ПРОСТОТИЯТА от човешко ментално състояние, се превръща в национална Институция! ПРОСТОТИЯТА става обективна реалност, определяща  междучовешките отношения на национално, институционално, и напаследък – и на международно ниво! ПРОСТОТИЯТА вече не е анонимен участник, нещо нарицателно, което по правило е белег на всички други, но не и на нас! ПРОСТОТИЯТА се превърна в единица мярка за обществена значимост и успешна административно-партийна кариера!

Но Я няма в науката Метрология…

А не може да има нещо, с което се съизмерват  вестници, телевизии, риълити шоута, хòра и  хорà,  политици също, потури, калпаци и шевици в  „Стани богат“ и рилски езера, не може, и не е справедливо някак и отвсякъде, ако го няма в науката Метрология, тоест –в Мерки и Теглилки!

Не може да се съизмерват неща, които нямат единица мярка!

А единицата мярка е пред очите ни!  Видяхме я по телевизора! „Аз съм прост, и вие сте прости…“ Толкова е просто! „Мярката – това съм Аз!“. „Аз направих!“. „Аз построих!“. „Аз дадох!“. „Аз наредих!“.

И този „Аз!“ не съм аз. Аз съм само обикновен (но не и прост!) хроникьор на събитията, на величията и още по-величията, стоварили се като лавина върху Държавицата ни!

Разбира се, тази единица мярка може да носи много имена“ „Един тиквун“, „Един бац“, „Един бок“, но това ще се реши от научно-академичния съвет към БАН, занимаващ се с ненаучни названия на научно доказани измервателни единици (мерки и теглилки).

Искам да допълня само нещо важно, и приключвам:

Тази мерна единица, както и да се нарече, да вземем на случаен принцип първата, задължително трябва да измерва и по-малки степени от нея. Като например: децитиквун за министри, сантитиквун за депутати, милитиквун за журналисти, микротиквун за онази поетеса, дето пише сърцераздирателни поеми за ПРОСТОТИЯТА, ако се наложи и още по-дребнички.

В същото време трябва да е ясно, че основната единица мярка, НЕ МОЖЕ да има по-големи от себе си, например декатиквун.  Единицата мялка за ПРОСТОТИЯ е съизмерима само с единицата мярка за разстояние „светлинна година“, равна на разстоянието, което изминава светлината за една година. И по-голяма от нея не е възможна, защото човешкият Разум все пак има ограничения във възприемането на свръхвеличини!

Благодаря за вниманието!

Leave a Reply

404