By , декември 29, 2021 23:58
Ще утихнат всички бури.
Ще угасне всяка страст.
Ще замлъкнат всички хули
покрай нас и вътре в нас.
Всяко време ще отмине.
Всяко семе ще покълне.
Ще си изковем причини
за разпятия и мълнии.
Ще си изковем и стълби.
Кули ще си построим.
Ще закусим с бели гълъби.
Ще мълчим и ще крещим.
Ще запомниш моя допир.
Аз ще помня аромата
на кората на дървото,
на скръбта и светлината.
Ще търпим и ще изричаме
точно как ни е боляло.
Ще кървим. И ще обичаме.
После всичко отначало….

One Response to “”

  1. Белчо Дончев каза:

    Прегръщам те!

Leave a Reply

404